รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนทอง

หมอนทอง

หมอนทอง (รหัสโอทอป 400900194901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านหมอนทอง

96 ผักแว่นคำ หมู่ 16 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

ติดต่อ : นางอำพร อุปชิต

โทร : 08-7804-0836

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านหมอนทอง