รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายลายเกร็ดเต่า

ผ้าฝ้ายลายเกร็ดเต่า

ผ้าฝ้ายลายเกร็ดเต่า (รหัสโอทอป 400900104901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านหัวหนอง

100 หัวหนอง หมู่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170

ติดต่อ : นางกัณหา ไชยบันดิ

โทร : 08-0760-1578

วันที่แก้ไข : 29 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านหัวหนอง