รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก

ทอเสื่อกก (รหัสโอทอป 401100374901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก

120 หัวขัว หมู่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางจิตต์ ชัยสิทธ

โทร : 0-4349-4242

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก