รายละเอียดสินค้าโอทอป

แจกัน

แจกัน

แจกัน (รหัสโอทอป 400100924701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี

9 หลุบหญ้าคา หมู่ 9 ต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

ติดต่อ : นางวันเพ็ญ ชาอ่อน

โทร : 0-4321-0325, 08-7913-6650

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี