รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า (รหัสโอทอป 400600244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า

110 นาจาน หมู่ 1 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

ติดต่อ : นางดวงพร กันยาประ

โทร : 087-2132781

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า