รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ (รหัสโอทอป 402300454701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 201/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหัวนาหม่อ

90 หมู่ 7 ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150

ติดต่อ : นางบัวสี ไทยอ่อน

โทร : 08-7223-5726

วันที่แก้ไข : 1 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหัวนาหม่อ