รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม

ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 400400644701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 201/2549
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลุมพุก

133 หนองลุมพุก หมู่ 6 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210

ติดต่อ : นางแสวง ยุ่นดร

โทร : 081-5469526

วันที่แก้ไข : 28 ก.ค 2552