รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าคลุมไหล่ (รหัสโอทอป 401200935201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 17(1)/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่

201 หมู่ 9 ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : นางอินถวา พลพิทัก

โทร : 08-9275-0224

วันที่แก้ไข : 6 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านหนองดู่