รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอผ้าไหม

ทอผ้าไหม

ทอผ้าไหม (รหัสโอทอป 401100344901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • มผช. : 384/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม

12 ดอนนาโน หมู่ 6 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางอุบล ปัสสวะภา

โทร :

วันที่แก้ไข : 29 ก.ค 2552