รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม ( ดินไทย)

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม ( ดินไทย)

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินผสม ( ดินไทย) (รหัสโอทอป 540601075201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปดอกไม้จากดินไทย

58 หนุนเหนือ หมู่ 10 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

ติดต่อ : นางสุวรรณา ใจยนต

โทร : 08-3156-1709

วันที่แก้ไข : 31 ก.ค 2552