รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋านพมาศ

กระเป๋านพมาศ

กระเป๋านพมาศ (รหัสโอทอป 730500454701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา (Kunda Handmade)

47 หมู่ที่ 6 บ้านคลองบางไทร ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ติดต่อ : คุณกันดา สระทองแยง

โทร :

วันที่แก้ไข : 13 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา (Kunda Handmade)