รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อแปรรูป

เสื้อแปรรูป

เสื้อแปรรูป (รหัสโอทอป 481100274701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครพนม
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร : 081 871 3753

วันที่แก้ไข : 4 ก.ย. 2552

สินค้าโอทอป กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง