รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาอานนท์

ปลาอานนท์
ปลาอานนท์

ปลาอานนท์ (รหัสโอทอป 501501494901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย

127 หมู่ 2 บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ติดต่อ : นายยรรยงค์ คำยวง

โทร : 053 441737, 08 9851 1206

อีเมล: phadungkeait@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 25 ก.พ. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกะสลักไม้บ้านถวาย