รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะเขือเทศแช่อิ่ม

มะเขือเทศแช่อิ่ม
  • รหัสสินค้า : 502401-CA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะเขือเทศแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 502400265201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรวังธารทอง

19 วังธาร หมู่ 22 ตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160

ติดต่อ : นายบุญเลิศ ไทยทั

โทร : 086-6544243

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรวังธารทอง