รายละเอียดสินค้าโอทอป

เตียงนอนหวายเอนกประสงค์

เตียงนอนหวายเอนกประสงค์
เตียงนอนหวายเอนกประสงค์

เตียงนอนหวายเอนกประสงค์ (Day Bed "โอโม่")ผลิตจากหวายน้ำผึ้ง สีแอนติก ขนาดความกว้างภายใน 70 cm.สานพื้นบริเวณที่วางเบาะทั้งหมด จำหน่ายพร้อมเบาะ (รหัสโอทอป 540400505301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

193 หมู่ 1 ถ.ยันตรกิจโกศล ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

ติดต่อ : คุณเอกชัย อภิรติกร

โทร : 054 541611, 054 541477, 081 9223397

โทรสาร : 054 630921

อีเมล: wanida_rattan@hotmail.com, wanida_rattan@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/wanidarattan

วันที่แก้ไข : 27 พ.ย 2560

สินค้าโอทอป ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)