รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 620107-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวน (รหัสโอทอป 620100635201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี

53/2 เกาะน้ำโจน หมู่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : น.ส.รุ่งนภา ไหววิจิตร

โทร : 08-1045-5548

อีเมล: tongkaew_rung@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี