รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระยาสารทงาดำ-งาขาว

กระยาสารทงาดำ-งาขาว
  • รหัสสินค้า : 621103-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระยาสารทงาดำ-งาขาว (รหัสโอทอป 621100165202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกำแพงเพชร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา

52/2 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะพิมูล ตำบลลานดอกไม้ตก กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ติดต่อ : นางสนอง พุ่มน้อย

โทร : 08-6092-9039, 055-745116

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา