รายละเอียดสินค้าโอทอป

ที่นอน

ที่นอน
ที่นอน

ที่นอน (รหัสโอทอป 350100995201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีผลิตหมอนเบาะปักมือบ้านหนองเรือ

3 หมู่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ติดต่อ : นางสาวสีนวล พงษ์ส

โทร : 08-6247-7693

วันที่แก้ไข : 15 พ.ย 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีผลิตหมอนเบาะปักมือบ้านหนองเรือ