รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านผ่านศึก

ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านผ่านศึก

ไม้กวาดดอกหญ้าบ้านผ่านศึก (รหัสโอทอป 950400034701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านผ่านศึก

56/3 พิกุลทอง หมู่ 1 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ติดต่อ : นางสาวประเทือง ห

โทร : 080-7146010

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าบ้านผ่านศึก