รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกหยีทรงเครื่องไม่มีเมล็ด

ลูกหยีทรงเครื่องไม่มีเมล็ด
  • รหัสสินค้า : 950504-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ลูกหยีทรงเครื่องไม่มีเมล็ด (รหัสโอทอป 950500684906)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี

36/1 หมู่ 5 บ้านซีเซะ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : คุณรอกีเย๊าะ ดอกา

โทร : 086 296 9459

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแปรรูปลูกหยี