รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องทิชชู

กล่องทิชชู
กล่องทิชชู

กล่องทิชชู (รหัสโอทอป 950500334907)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีเย็บปักร

35 ลือเน็ง หมู่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : นางรอบีย๊ะ ตีซา

โทร : 084-8594425

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีเย็บปักร