รายละเอียดสินค้าโอทอป

กริช

กริช
กริช

กริช (รหัสโอทอป 950600164701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำกริช

16/2 เจาะลีมัส หมู่ 4 ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นายแวจิ เตาะแต๊ะ

โทร : 087-2930156

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทำกริช