รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถ่านดูดกลิ่น

ถ่านดูดกลิ่น

ถ่านดูดกลิ่น (รหัสโอทอป 630600325202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มธูปหอมอัมพัน

82 หมู่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ติดต่อ : คุณสันติ เครืออยู่

โทร : 055 802707, 08 9634 8491, 08 9681 1221

อีเมล: santiincense@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มธูปหอมอัมพัน