รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอ

ส้มโอ
  • รหัสสินค้า : 260110-SC003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอ (รหัสโอทอป 260100304701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สวนสาริกาการเกษตร

55 หมู่ที่ 3 บ้านสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณสมจิตร แก้วคูณ

โทร : 08-1363-9249, 0-3732-8165

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป สวนสาริกาการเกษตร