รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอโบราณ

ผ้าทอโบราณ

ผ้าทอโบราณ (รหัสโอทอป 180800075201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 5

38 หมู่ 5 บ้านเนินขาม ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ สุดจัน

โทร : 056-946283

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 5