รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 450300055301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง

33 หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

ติดต่อ : ณัฐดนัย

โทร : 08 1954 4498

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง