รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวถุงศรีเมือง 5 กก

ข้าวถุงศรีเมือง 5 กก
  • รหัสสินค้า : 450201-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวถุงศรีเมือง 5 กก (รหัสโอทอป 450202245301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท โรงสีข้าวศรีเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

69 หมู่ที่ 17 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

ติดต่อ :

โทร : 0 4354 6124-5

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2554