รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปูกะตอย 5 รส

ปูกะตอย 5 รส
  • รหัสสินค้า : 750105-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปูกะตอย 5 รส (รหัสโอทอป 750100315301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเกลือบางแก้ว2

เลขที่ 60/4 บ้านลัดกะปิ หมู่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

ติดต่อ : นางพัชรี พันธเสน

โทร : 0-3471-8184

วันที่แก้ไข : 14 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเกลือบางแก้ว2