รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องปรุงรส

เครื่องปรุงรส
  • รหัสสินค้า : 740105-SA010
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เครื่องปรุงรส (รหัสโอทอป 740100364701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท สำเภาทองฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

58/3 หมู่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ติดต่อ : นางนวลอนงค์ สำเภา

โทร : 08-1947-7574, 034-884120-1

โทรสาร : 0-3441-8020

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2556

สินค้าโอทอป บริษัท สำเภาทองฟู้ด โปรดักส์ จำกัด