รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะหรี่ปั๊บ

กะหรี่ปั๊บ
กะหรี่ปั๊บ
  • รหัสสินค้า : 191102-E201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กะหรี่ปั๊บ

  • ขนาด : 10.00 X 18.00 X 9.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :380.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก

296 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

ติดต่อ :

โทร : 081-3448490, 089-7409565

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2559

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรมวกเหล็ก