รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 130111-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองม้วน (รหัสโอทอป 130100595201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพตำบลบางพูน

208/1 คลองรังสิต หมู่ 6 สุขี 1 รังสิต-ปทุม ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ติดต่อ : นางสุชาดา วัชโรทย

โทร : 083-6163779

วันที่แก้ไข : 16 ส.ค. 2553