รายละเอียดสินค้าโอทอป

กะลามะพร้าว

กะลามะพร้าว

กะลามะพร้าว (รหัสโอทอป 950200024701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กะลามะพร้าวประดิษฐ์

36/2 วังใหม่ หมู่ 5 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

ติดต่อ : นายอับดุลเลาะ สา

โทร : 084-4665847

วันที่แก้ไข : 2 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กะลามะพร้าวประดิษฐ์