รายละเอียดสินค้าโอทอป

แหนม

แหนม
  • รหัสสินค้า : 950601-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แหนมไก่, แหนมเนื้อ (รหัสโอทอป 950601125201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านกายูบอเกาะ

67/1 รามัน หมู่ 1 จรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นางมาลีวัลย์ ผลจ

โทร : 081 9639248

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านกายูบอเกาะ