รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำยาล้างจานอุมมีย์

น้ำยาล้างจานอุมมีย์

น้ำยาล้างจานอุมมีย์ (รหัสโอทอป 950600244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะโละร่วมใจ

32/2 ตะโล๊ะ หมู่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นางฮามีดี เลาะตะ

โทร : 084-7479161

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2553