รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟไม้ไผ่

โคมไฟไม้ไผ่

โคมไฟไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 402100015201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บุญเตรียมโคมไฟไม้ไผ่

50 คู หมู่ 1 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 40170

ติดต่อ : นายบุญเตรียม สุเม

โทร : 08 6863 1768

วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2553