รายละเอียดสินค้าโอทอป

ลูกประคบ

ลูกประคบ

ลูกประคบ (รหัสโอทอป 400600064701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านซำจำปา

304 ซำขาม หมู่ 8 ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

ติดต่อ : นางเวียงจันทร์ ยม

โทร : 08 7039 2799

วันที่แก้ไข : 3 ก.ย. 2553