รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 950111-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทุเรียนกวน (รหัสโอทอป 950100955202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

3 ต.ลำพะยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 950000

ติดต่อ :

โทร : 08 9294 9976

วันที่แก้ไข : 15 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร