รายละเอียดสินค้าโอทอป

  • รหัสสินค้า : 950201-F001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 950200324901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา

31/1 ถนนกุนุงจนอง ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ติดต่อ :

โทร : 0 7323 5072

วันที่แก้ไข : 15 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมุสลีมะห์พัฒนา