รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาแฟเบตง (รหัสโอทอป 950200164701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา

627 ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

ติดต่อ :

โทร : 083-1162336

วันที่แก้ไข : 15 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนารีพัฒนา