รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อผ้าสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 950600585201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร

2/1 หมู่ที่ 3 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ติดต่อ :

โทร : 08 2832 3287

วันที่แก้ไข : 17 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร