รายละเอียดสินค้าโอทอป

แกงไตปลาแห้ง

แกงไตปลาแห้ง
  • รหัสสินค้า : 830304-H002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แกงไตปลาแห้ง (รหัสโอทอป 830300665202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดภูเก็ต
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านมุสลิมบ้านบางโรง

36 หมู่ 3 บ้านบางโรง ถ.ป่าคลอก-เชียงใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 831100

ติดต่อ : นางอาธิชา ท่อทิพย

โทร : 0-7626-0052, 08-6950-9009

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านมุสลิมบ้านบางโรง