รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติบข้าว (รหัสโอทอป 401100014701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสาน

180 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางสมัย หล้าประเส

โทร : 043 494048

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสาน