รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมอนอิง (รหัสโอทอป 401700275301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ

44 หมู่ 8 บ้านโนนพันชาติ ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160

ติดต่อ : คุณอุดม มูลมา

โทร : 043 213895, 089 089 1246

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านโนนพันชาติ