รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อลายขิด (รหัสโอทอป 400102584901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ-จักสาน

250 หนองแสง หมู่ 12 บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

ติดต่อ : คุณสุเทวา ศริรักษ

โทร : 089-6184838, 043-380113

วันที่แก้ไข : 30 พ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ-จักสาน