รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป

น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป
  • รหัสสินค้า : 730405-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกแกงกึ่งสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 00124701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำพริกกึ่งสำเร็จรูปหมู่ 5

164 หมู่ 5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

ติดต่อ : กลุ่มสตรีน้ำพริกส

โทร : 082 4585329

วันที่แก้ไข : 13 ก.ย. 2554