รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขาหมูพะโล้

ขาหมูพะโล้
  • รหัสสินค้า : 730616-SH001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขาหมูพะโล้ ตรานายอู๊ดนครปฐม (รหัสโอทอป 730603555301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครปฐม
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
330.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัทแหลมทองอุตสาหกรรมอาหารจำกัด

42/2 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160

ติดต่อ : นางอรวรรณ ชิงชัยฤทธิ์

โทร : 02-4203436,08 9203 2447

วันที่แก้ไข : 11 พ.ย 2558

สินค้าโอทอป บริษัทแหลมทองอุตสาหกรรมอาหารจำกัด