รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยตากเขาสวนกวาง

กล้วยตากเขาสวนกวาง
  • รหัสสินค้า : 401902-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยตากเขาสวนกวาง (รหัสโอทอป 401900285301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ

เลขที่ 180 หมู่7 บ้านหนองแวงเรือ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

ติดต่อ : นางชาลี แสนจันแดง

โทร : 08 7233 1487

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแวงเรือ