รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกระหรีปั้บ

ขนมกระหรีปั้บ
  • รหัสสินค้า : 401101-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกระหรีปั้บ (รหัสโอทอป 401100395201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปขนมไทย อำเภอเปือยน้อย

181 ม.7 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางเพ็ญศรี สินอยู

โทร : 08-7228-5979

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปขนมไทย อำเภอเปือยน้อย