รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ (รหัสโอทอป 401200875201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสายใจไหมไทย

8 หมู่ 2 บ้านหนองบั่ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

ติดต่อ : คุณสายใจ ภูผาคุณ

โทร : 08 1954 7649

อีเมล: puphacoon@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสายใจไหมไทย