รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่ม (รหัสโอทอป 400401745205)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองแวง

61 หมู่ 7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ติดต่อ : นางทองใบ ศรีวงษ์ร

โทร : 0-4329-6369, 08-1053-3694

วันที่แก้ไข : 1 ธ.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองแวง